Basic Wire

500-04-07

*500-04-07 Green
16 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

501-04-07

*501-04-07 Green
18 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

502-04-07

*502-04-07 Green
19 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

503-04-07

*503-04-07 Green
20 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

504-04-07

*504-04-07 Green
21 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

505-04-07

*505-04-07 Green
22 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

506-04-07

*506-04-07 Green
23 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

507-04-07

*507-04-07 Green
24 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

508-04-07

*508-04-07 Green
26 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

509-04-07

*509-04-07 Green
28 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

510-04-07

*510-04-07 Green
30 Gauge Florist Wire - 18"
Case: 4 (12 lb. inner packs)

530-160-07

*530-160-07 Green
22 Gauge Paddle Wire - .25 lbs
Case: 160 (8 inner packs of 20)

531-160-07

*531-160-07 Green
24 Gauge Paddle Wire - .25 lbs
Case: 160 (8 inner packs of 20)

532-160-07

*532-160-07 Green
26 Gauge Paddle Wire - .25 lbs
Case: 160 (8 inner packs of 20)

533-160-07

*533-160-07 Green
28 Gauge Paddle Wire - .25 lbs
Case: 160 (8 inner packs of 20)

520-96-07

*520-96-07 Green
22 Gauge Spool Wire - .5 lbs
Case: 96 (8 inner packs of 12)

521-96-07

*521-96-07 Green
24 Gauge Spool Wire - .5 lbs
Case: 96 (8 inner packs of 12)

522-96-07

*522-96-07 Green
26 Gauge Spool Wire - .5 lbs
Case: 96 (8 inner packs of 12)

535-01-07

*535-01-07 Green
12" Florist Netting
Case: 1 (150 ft. roll)

535-01-808

*535-01-808 Galvanized
12" Florist Netting
Case: 1 (150 ft. roll)

536-01-07

*536-01-07 Green
18" Florist Netting
Case: 1 (150 ft. roll)

540-20-01

*540-20-01 Galvanized
Greening Pins
Case: 20 (1 lb bags)

540-01-05

*540-01-05 Galvanized
Greening Pins
Case: 5 lbs.

540-01-10

*540-01-10 Galvanized
Greening Pins
Case: 10 lbs.

801-12-09

*801-12-09 Silver
1 3/4" Steelpix
Case: 12,000
(6 inner packs of 2,000)

802-12-09

*802-12-09 Silver
2 1/8" Steelpix
Case: 12,000
(6 inner packs of 2,000)

803-10-09

*803-10-09 Silver
3" Steelpix
Case: 10,000
(5 inner packs of 2,000)

800-00-00

*800-00-00 Green
Steelpix Stemming Machine
Use with 801, 802, or 803 Steelpix
Case: 1

401-10-07

*401-10-07 Green
Gerbera Daisy Straws
Height: 8 1/4" Case: 2,500
(10 bags of 250 straws)

400-10-09

*400-10-09 Clear
Gerbera Daisy Straws
Height: 8 1/4" Case: 2,500
(10 bags of 250 straws)